2013 mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri

Mazot destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak ?,Gübre destekleme ödemeleri ne zaman ?

ÇKS, yani Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilerin mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi müracaatları başladı.

Çiftçilere dekar başına mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 lira olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, çiftçilere, yıl içerisinde işledikleri ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 lira olacak.

Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmayacak.

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri ise üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak şöyle yapılacak:

Sıra Mazot Destekleme Gübre Destekleme
No Ürün Grupları Tutarı(TL/dekar) Tutarı(TL/dekar)
1 Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları 2,9 4
2 Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları 4,3 5,5
3 Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 7 7

ÇKS'ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1 Ocak 2013 tarihi ile 31 Aralık 2013 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunlu olurken, 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmayacak.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bugünden itibaren 31 Aralık 2013 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.

Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 31 Aralık 2013 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenecek ve bu tarih muhtara tebliğ edilecek.

İhtilafları tahkim komisyonu çözecek

Tahkim komisyonları, bu tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkili olacak. İl tahkim komisyonu, merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapacak.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un ilgili maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınacak.

Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlanamayacak.

Yorumlar

destekleme

tarla fıstık olup dekar 24 tür toprak analizi yaptırabilirmiyim yani 50 dekardan az olduğu için soruyorum.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.